Termeni si conditii

Termeni de utilizare

Vă mulțumim pentru interesul față de produsele și serviciile furnizate de SC Dynamic Instruments SRL (denumite în continuare “COMPANIE/A”, sau “noi”). Accesul dvs. la acest site și la utilizarea acestuia, de asemenea și la toate paginile operate de COMPANIE sau de afiliații săi accesați direct sau indirect de către legăturile conținute în site (colectiv “Site-ul”) se supun următoarelor termeni și condiții și tuturor legilor aplicabile. Utilizarea de către dvs. a Site-ului reprezintă indicația dvs. că acceptați, fără limitare sau calificare, acești Termeni, Politica de confidențialitate ai COMPANIEI și alți termeni de utilizare publicați pe Site.

Utilizări permise ale site-ului.

COMPANIA întreține acest site pentru uz personal, pentru informații și educație. Nu ezitați să navigați pe site. Aveți dreptul să imprimați sau să descărcați materiale deținute de COMPANIE afișate pe Site pentru utilizări necomerciale, numai pentru uz personal, cu condiția să păstrați toate notificările de drepturi de autor și alte drepturi de proprietate conținute în materiale. Cu toate acestea, nu puteți licenția, vinde, copia, modifica, reproduce, distribui, modifica, transmite, transfera, afișa, efectua, reutiliza, reproduce sau crea lucrări derivate bazate pe conținutului Site-ului fara permisiunea scrisa a COMPANIEI sau a proprietarului unui astfel de conținut dupa fiecare caz. Nu puteți stabili o legătură hypertext catre Site fără consimțământul scris prealabil al COMPANIEI.

Privitor la declaratiile anterioare

Nimic de pe acest site nu va fi considerat o invitație de a investi în acțiuni ale COMPANIEI  Dynamic Instruments SRL (publ). Acest site web poate include declarații cu privire la viitoarele operațiuni, rezultate sau condiții de piață. Am fundamentat aceste declarații privind așteptările și previziunile actuale privind evenimentele viitoare. Deși credem că aceste declarații sunt rezonabile, nu poate exista nici o asigurare că aceste așteptări se vor materializa. Deoarece aceste declarații implică ipoteze și estimări care sunt supuse unor riscuri și incertitudini, rezultatele pot diferi semnificativ de cele enunțate în declarații. Performanța anterioară a prețului titlurilor de valoare nu trebuie să se bazeze pe o performanță viitoare. Nu ne angajăm să revizuim sau să actualizăm declarațiile anticipative, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de reglementările bursiere.

Politica de confidențialitate a COMPANIEI.

Datele de înregistrare și alte informații despre dvs. pot fi obținute de COMPANIE ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului și pot fi utilizate de către COMPANIE în conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate completă a companiei.

Proprietatea intelectuală a COMPANIEI.

Ar trebui să presupuneti că tot ceea ce vedeți sau citiți pe site este protejat de dreptul de autor, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, și nu poate fi utilizat decât în ​​condițiile prevăzute în acești Termeni și condiții sau cu permisiunea scrisă a COMPANIEI. Cu excepția cazului în care este stipulată o licență expresă, nimic postat pe acest site nu acordă o licență pentru orice brevet de invenție al COMPANIEI, sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Informațiile protejate prin parolă sau disponibile pe o porțiune de acces restricționată a site-ului sunt informații proprietate ale COMPANIEI. Puteți utiliza astfel de informații numai în scopul indicat în legătură cu astfel de informații și nu puteți dezvălui informațiile proprietate ale COMPANIEI niciunei terțe părți.

Informații privind drepturile de autor și Marcile comerciale.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, mărcile comerciale și logo-urile afișate pe Site sunt mărci comerciale înregistrate ale COMPANIEI și nu pot fi utilizate sau reproduse fără acordul scris al COMPANIEI. Întregul site este protejat prin drepturi de autor și nu pot fi utilizat sau reprodus în niciun fel fără permisiunea scrisă a companiei.

Utilizarea materialului de catre COMPANIE.

Vă rugăm să nu postați pe acest Site sau să ne transmiteți prin alte mijloace orice informație pe care o considerați drept proprietate sau că intenționați să avem drepturi limitate sau restricționate de utilizare. Orice comunicare sau material pe care le veti postați pe Site sau le transmiteți către COMPANIE prin poștă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, sunt și vor fi tratate ca neconfidențial și ne-propriu.

Link-uri și agenții de publicitate.

Site-ul poate conține legături către pagini web sau alte informații care nu sunt deținute sau controlate de COMPANIE. COMPANIA nu este responsabilă de conținutul unor astfel de pagini în afara site-ului sau de orice alte site-uri legate de Site. Legarea dvs. cu Site-ul, a paginilor din afara site-ului sau alte a altor site-uri se efectueaza pe propriul dvs. risc și fără recomandarea, aprobarea sau răspunderea COMPANIEI.

Comportamentul utilizatorului/ Buna conduita a utilizatorului

Vi se interzice să încălcați sau să încercați să încălcați Securitate aacestui  Site. De asemenea, va este interzis să descărcați orice software sau informații pentru care COMPANIA percepe o taxă de licență, cu excepția cazului în care plătiți acea taxa. Această interdicție se aplică indiferent dacă sunt  folosițe sau nu măsuri tehnologice pentru a restricționa descărcarea. Nu veți avea nici o licență pentru a utiliza aceste software-uri sau informații și utilizarea dvs. de astfel de software sau de informații poate fi o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale COMPANIEI. Mai mult, orice licență pentru orice software sau informații obținute prin intermediul Site-ului interzice utilizarea software-ului sau a informațiilor obținute prin intermediul acestuia cu orice software bootleg, contrafăcut sau alt tip de software, sau informații care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale COMPANIEI.

Disclaimer și Limitarea Răspunderii

COMPANIA nu oferă garanții sau reprezentări cu privire la Site sau la acuratețea acestuia. COMPANIA nu își asumă nici o răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul sau funcționarea Site-ului sau eșecul site-ului de a funcționa. COMPANIA nu își asumă răspunderea și nu este răspunzătoare pentru nici un fel de daune sau viruși care ar putea infecta echipamentul computerului sau alte proprietăți din cauza accesului acestuia, utilizării sau navigării pe Site sau a descărcarii de orice materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Site.

FĂRĂ A LIMITA CEEA CE S-A PREVAZUT DEJA, TOTUL DE PE ACEST SITE, INCLUSIV TOATE SERVICIILE FURNIZATE PRIN ACESTA, SUNT FURNIZATE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ DE BUNA CREDINTA, DAR ÎN BAZĂ “CA ATARE” ȘI “CA NECESAR”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, FIE EXPRIMATE SAU IMPLICITE , precum și orice alta utilizare a informațiilor sau a materialelor conținute pe acest site web, este pe riscul exclusiv al utilizatorilor.

COMPANIILE DECLINA RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INCIDENTALE, DE CONSECINTA, INDIRECTE SAU PUNITIVE CARE REIES DIN  ACCESUL DVS. LA UTILIZAREA SITE-ULUI SAU LA FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU LA ESUAREA SITE-ULUI DE A FUNCTIONA.

Utilizarea internațională.

Software-ul și alte materiale de pe acest site pot face obiectul legilor privind controlul exporturilor, care interzic exportul anumitor date și programe tehnice către anumite teritorii. Niciun software de pe acest site nu poate fi descărcat sau exportat către astfel de țări, companii și / sau persoane care pot face obiectul unor astfel de restricții la export. COMPANIA nu autorizează descărcarea sau exportul de orice software sau date tehnice de pe acest Site către orice jurisdicție interzisă de legile de export.

Terminarea și Modificări

COMPANIA își rezervă dreptul oricand de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) și / sau să înceteze orice drepturi de utilizare a Site-ului sau a informațiilor, software-ului sau articolelor obținute prin intermediul Site-ului, din orice motiv. Sunteți de acord ca COMPANIA nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a site-ului. COMPANIA nu este obligată să actualizeze acest site.

Utilizarea serviciilor de comunicații

Serviciile pot include servicii de e-mail, servicii de buletin de bord, zone de chat, grupuri de știri, forumuri, comunități și / sau alte facilități de comunicare sau mesaje destinate să vă permită să comunicați cu ceilalți (fiecare “Serviciu de comunicații” „). Sunteți de acord să utilizați serviciile de comunicații numai pentru a posta, a trimite și a primi mesaje și materiale adecvate și, dacă este cazul, legate de serviciul de comunicare in special. De exemplu, și nu ca o limitare, sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciile de comunicații pentru a efectua sondaje, concursuri, scheme de piramide sau de a folosi site-ul în legătură cu orice scrisoare in lanț, e-mail junk, spam sau orice duplicare sau mesaje nesolicitate (comercial sau altfel). Nu puteți să faceți reclama sau să oferiți vânzarea sau cumpărarea de bunuri sau servicii în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care Termenii de utilizare publicați în legătură cu astfel de servicii de comunicații permit în mod expres o astfel de utilizare sau sa utilizați serviciile de comunicații pentru a recolta, descărca informatii despre alții, inclusiv adrese de e-mail. NU puteti sa  utilizați serviciile de comunicații pentru a defăima, abuza, hărțui, urmari, amenința sau încălca în alt mod drepturile legale ale altora sau restricționa sau împiedica orice alt utilizator să utilizeze și să se bucure de serviciile de comunicații. Sunteți de acord să nu publicați, postati, sau încărcați sau să puneți la dispoziție materiale sau informații nepotrivite, profane, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale sau orice fișiere care conțin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate prin dreptul la intimitate sau publicitate sau proprietate intelectuală inclusiv prin exemplificare și nu ca limitare, drepturi de autor sau marcă comercială, cu excepția cazului în care dețineți sau controlați drepturile asupra acestora sau ați primit toate avizele necesare de la proprietarul acestor drepturi. De asemenea, sunteți de acord să nu încărcați fișiere care conțin viruși, cai troieni, viermi, bombe cu timp, cancelbots, fișiere corupte sau alte programe sau programe similare care pot deteriora funcționarea computerului altui utilizator.

COMPANIA nu are obligația de a monitoriza serviciile de comunicații. Cu toate acestea, COMPANIA își rezervă dreptul de a revizui materialele postate la serviciile de comunicații și de a elimina orice materiale la discreția sa. COMPANIA își rezervă dreptul de a vă întrerupe accesul la oricare dintre serviciile de comunicații în orice moment, fără notificare, din orice motiv.

Întotdeauna trebuie să fii atent când oferiți informații personale despre dvs. în orice servicii de comunicații. COMPANIA nu controlează sau aprobă conținutul, mesajele sau informațiile găsite în niciun serviciu de comunicații și, prin urmare, COMPANIA își declină în mod expres răspunderea cu privire la serviciile de comunicații și orice acțiuni care rezultă din participarea dvs. la orice servicii de comunicații.